แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทรี ซิมเปิ้ล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทรี ซิมเปิ้ล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล S.H.PLUS STEELS CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745554004371
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ย. 2554 (10 ปี 4 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทรี ซิมเปิ้ล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,157,635 บาท (115.76% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด

เบอรี่หญิง ซีเคร็ท จำกัด

ปานเทวี สกินแคร์ จำกัด

ฟีลลิ่งเนเจอร์

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรี ซิมเปิ้ล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 368,690181,559291,656434,160
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 55,29527,69746,28259,131
กรุงเทพมหานคร 145,36167,57196,715165,497
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

222,884106,501150,363247,868
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

1,0574237491,099

เครดิตทางการค้า บริษัท ทรี ซิมเปิ้ล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทรี ซิมเปิ้ล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 368,690181,559291,656434,160
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 55,29527,69746,28259,131
กรุงเทพมหานคร 145,36167,57196,715165,497
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

222,884106,501150,363247,868
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

1,0574237491,099

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม S.H.PLUS STEELS CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น S.H.PLUS STEELS CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทรี ซิมเปิ้ล จำกัด

19/12 ถนนสุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ทรี ซิมเปิ้ล จำกัด

19/12 ถนนสุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้