แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วงทิพย์ จิวเวลรี่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วงทิพย์ จิวเวลรี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WONGTIP JEWELRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745560000900
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ม.ค. 2560 (5 ปี 4 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0851451959

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วงทิพย์ จิวเวลรี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -2,095,862 บาท (-209.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก เครื่องประดับที่ทำจาก ทองนากเงินอัญมณีต่างๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แทร่าจิวเวลรี่ จำกัด

ซีรอคโค ดีไซน์ จำกัด

ผกา ไดมอนด์ จำกัด

แวร์ อะ วิช

อันดับธุรกิจ บริษัท วงทิพย์ จิวเวลรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 373,916338,406367,040565,412
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 56,45945,20150,01674,123
สมุทรสาคร 9,3857,7148,26012,060
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

226,235187,448212,747327,901
TSIC : 32120

32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

59424685

เครดิตทางการค้า บริษัท วงทิพย์ จิวเวลรี่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วงทิพย์ จิวเวลรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 373,916338,406367,040565,412
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 56,45945,20150,01674,123
สมุทรสาคร 9,3857,7148,26012,060
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

226,235187,448212,747327,901
TSIC : 32120

32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

59424685

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WONGTIP JEWELRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WONGTIP JEWELRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วงทิพย์ จิวเวลรี่ จำกัด

29/1257 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท วงทิพย์ จิวเวลรี่ จำกัด

29/1257 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้