แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล XIAN-NING SEAFOOD CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0765539000050
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.พบ.292
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ม.ค. 2539 (26 ปี 5 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 320,000,000
มูลค่าบริษัท 303,739,244 บาท (94.92% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย นำเข้า ส่งออกต่างประเทศ กุ้ง และอาหารทะเลแช่แข็งทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พัฒนาการประมง (มหาชัย) จำกัด

ไจแอ๊นท์ เทรดดิ้ง จำกัด

เอ็ม.อาร์.เจ.ฟู้ดส์ จำกัด

เค เอ เศรษฐี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,213130,351406,23614,158
ภาคตะวันตก 2,24745,226141,1332,695
เพชรบุรี 173861,42731
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1053,10110,524163
TSIC : 46312

46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

1415657011

เครดิตทางการค้า บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,213130,351406,23614,158
ภาคตะวันตก 2,24745,226141,1332,695
เพชรบุรี 173861,42731
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1053,10110,524163
TSIC : 46312

46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

1415657011

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม XIAN-NING SEAFOOD CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น XIAN-NING SEAFOOD CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

254 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ที่อยู่ บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด

254 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้