แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RICHARD'S PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0775549004635
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 พ.ค. 2549 (16 ปี 1 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 689,122 บาท (68.91% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เดอะ แฟคทอรี่ เดคคอเรชั่นแอนด์ดีไซน์ จำกัด

รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

เยอรมัน คิชเชิน ดีไซน์ จำกัด

กิตติพร อินเตอร์เทรด

อันดับธุรกิจ บริษัท ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 110,99886,42887,541111,665
ภาคตะวันตก 38,20929,60528,93634,579
ประจวบคีรีขันธ์ 5936806731,041
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

2,3432,1862,2012,862
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

150108110144

เครดิตทางการค้า บริษัท ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 110,99886,42887,541111,665
ภาคตะวันตก 38,20929,60528,93634,579
ประจวบคีรีขันธ์ 5936806731,041
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

2,3432,1862,2012,862
TSIC : 46494

46494 : การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

150108110144

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RICHARD'S PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RICHARD'S PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

43/57 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ถนนหัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ บริษัท ริชาร์ด พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

43/57 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ถนนหัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้