แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เทพกระษัตรี ออโต้ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เทพกระษัตรี ออโต้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THEPKRASATTRI AUTO COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0835561002140
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.พ. 2561 (4 ปี 3 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เทพกระษัตรี ออโต้ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,398,204 บาท (239.82% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 45301 : การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
วัตถุประสงค์ การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทวีชัยอะไหล่

พิลลา

ยูนิคมอเตอร์ จำกัด

เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เทพกระษัตรี ออโต้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 84,19694,030109,874227,411
ภาคใต้ 38,65531,51440,25077,176
ภูเก็ต 7929109784,803
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

5,2825,4115,76817,912
TSIC : 45301

45301 : การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

5774876121,233

เครดิตทางการค้า บริษัท เทพกระษัตรี ออโต้ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เทพกระษัตรี ออโต้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 84,19694,030109,874227,411
ภาคใต้ 38,65531,51440,25077,176
ภูเก็ต 7929109784,803
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

5,2825,4115,76817,912
TSIC : 45301

45301 : การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

5774876121,233

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THEPKRASATTRI AUTO COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THEPKRASATTRI AUTO COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เทพกระษัตรี ออโต้ จำกัด

2/1 หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ที่อยู่ บริษัท เทพกระษัตรี ออโต้ จำกัด

2/1 หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้