แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท จิวทองดี สาขา 3 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท จิวทองดี สาขา 3 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JIEWTHONGDEE BRANCH 3 COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0845560011307
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ธ.ค. 2560 (4 ปี 5 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท จิวทองดี สาขา 3 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 5,944,017 บาท (118.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ห้างทองแม่ทองคำเยาวราช (บางแค)

คลาสสิค ซีย์ลอน จำกัด

ห้างทองอึ้งเฮงหลี ตราพระอินทร์

ทองไทยเจริญ สธ.

อันดับธุรกิจ บริษัท จิวทองดี สาขา 3 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 51,21239,92543,98349,220
ภาคใต้ 21,45313,84416,21615,449
สุราษฎร์ธานี 400303336630
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

2,7992,0282,2543,499
TSIC : 47732

47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ

1,4546108701,269

เครดิตทางการค้า บริษัท จิวทองดี สาขา 3 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท จิวทองดี สาขา 3 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 51,21239,92543,98349,220
ภาคใต้ 21,45313,84416,21615,449
สุราษฎร์ธานี 400303336630
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

2,7992,0282,2543,499
TSIC : 47732

47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ

1,4546108701,269

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JIEWTHONGDEE BRANCH 3 COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JIEWTHONGDEE BRANCH 3 COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท จิวทองดี สาขา 3 จำกัด

159-161 หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ บริษัท จิวทองดี สาขา 3 จำกัด

159-161 หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้