แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

ชื่อนิติบุคคล IDEA STORE MARKETING LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0903563001121
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 มี.ค. 2563 (2 ปี 1 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
โทรศัพท์ 0980170027
อีเมล Kpp_2016@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 492,990 บาท (98.6% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สติกซ์ ริเวอร์ จำกัด

แอร์ ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

เอเอ็มอาร์ เอสเค 28 จำกัด

ภัทริเซีย อินเตอร์เทรด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 500,759362,487563,354531,784
ภาคใต้ 176,438131,138192,036180,660
สงขลา 6,8905,0347,8637,455
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

43,26629,66749,41648,413
TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

1,6831,2101,8171,645

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 500,759362,487563,354531,784
ภาคใต้ 176,438131,138192,036180,660
สงขลา 6,8905,0347,8637,455
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

43,26629,66749,41648,413
TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

1,6831,2101,8171,645

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม IDEA STORE MARKETING LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น IDEA STORE MARKETING LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

9 ถนนเรืองกูล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย สโตร์ มาร์เก็ตติ้ง

9 ถนนเรืองกูล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้