แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล M LEATHER COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905559003389
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 ก.ค. 2559 (5 ปี 11 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท -4,949,986 บาท (-99% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องหนัง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไอซิสส์ โมด้า (ประเทศไทย) จำกัด

ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

แฮนด์ฮาย จำกัด

ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 371,163571,716496,269218,023
ภาคใต้ 140,488197,250170,41573,714
สงขลา 5,3578,0517,0623,032
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

27,95450,14043,22817,008
TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

16926523289

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 371,163571,716496,269218,023
ภาคใต้ 140,488197,250170,41573,714
สงขลา 5,3578,0517,0623,032
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

27,95450,14043,22817,008
TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

16926523289

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม M LEATHER COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น M LEATHER COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

333/1 ห้อง จี 01 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

ที่อยู่ บริษัท เอ็ม เลทเธอร์ จำกัด

333/1 ห้อง จี 01 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้