แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองพูนพล

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองพูนพล

ชื่อนิติบุคคล POONPON GOLD SHOP LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0923560000370
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 มี.ค. 2560 (5 ปี 2 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองพูนพล

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 4,378,028 บาท (109.45% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แพน คอนทิเนนทัล จำกัด

บิลเลี่ยน คิดส์ จำกัด

เยาวราช ไฮเทค จำกัด

ตั้งสมบูรณ์สุข8

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองพูนพล

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 214,391197,440352,949204,424
ภาคใต้ 91,01573,592124,43368,783
ตรัง 7816341,227690
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

14,33112,79827,93115,753
TSIC : 47732

47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ

4,6323,4904,9803,880

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองพูนพล

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองพูนพล

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 214,391197,440352,949204,424
ภาคใต้ 91,01573,592124,43368,783
ตรัง 7816341,227690
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

14,33112,79827,93115,753
TSIC : 47732

47732 : ร้านขายปลีกเครื่องประดับ

4,6323,4904,9803,880

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม POONPON GOLD SHOP LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น POONPON GOLD SHOP LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองพูนพล

148 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองพูนพล

148 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้