แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 2020

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 2020

ชื่อนิติบุคคล CHANA IMPORT EXPORT 2020 LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0963563000800
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 พ.ย. 2563 (2 ปี 6 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 2020

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 9,112,586 บาท (911.26% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46313 : การขายส่งผักและผลไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ห้างฯ ประกอบกิจการขายส่งผักและผลไม้
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอเซีย เอ็กโซติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ณัฐธิชา อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

เอชที ควอลิตี้ ฟรุ๊ต จำกัด

ณัฎฐ์พัฒน์ อินเตอร์ฟรุ๊ต จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 2020

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
นราธิวาส
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 2020

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 2020

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
นราธิวาส
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CHANA IMPORT EXPORT 2020 LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CHANA IMPORT EXPORT 2020 LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 2020

367 ซอย4(ประชาวิวัฒน์) ถนนประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 2020

367 ซอย4(ประชาวิวัฒน์) ถนนประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้