แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย

ชื่อนิติบุคคล T.J. SUPPLY LTD., PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535007428
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 742/2535
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 ม.ค. 2535 (30 ปี 0 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 1,632,770 บาท (81.64% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 27501 : การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า)
วัตถุประสงค์ โรงงานผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สถาพรเจริญ จำกัด

ธนัชวรรณ ไมโคร รีเสิร์ช จำกัด

เจสโก้ (ไทย) จำกัด

ดูเอิล ไรส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 194,393511,857208,446167,286
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 35,02964,37532,22429,818
กรุงเทพมหานคร 76,841195,46774,92372,454
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

119,275295,483117,376105,702
TSIC : 27501

27501 : การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า)

200267191182

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 194,393511,857208,446167,286
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 35,02964,37532,22429,818
กรุงเทพมหานคร 76,841195,46774,92372,454
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

119,275295,483117,376105,702
TSIC : 27501

27501 : การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครัวเรือน (ยกเว้นประเภทผลิต ความร้อนด้วยไฟฟ้า)

200267191182

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม T.J. SUPPLY LTD., PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น T.J. SUPPLY LTD., PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย

2,4 ซอยสะแกงาม 14 แยก 3 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย

2,4 ซอยสะแกงาม 14 แยก 3 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้