แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THE COMMERCIAL COMPANY OF SIAM COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105480000011
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 340
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ม.ค. 2480 (85 ปี 1 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 022856858

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 122,100,000
มูลค่าบริษัท 81,625,267 บาท (66.85% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
วัตถุประสงค์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปลีก-ส่งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไดมอนด์ เฟรช จำกัด

ฟาติมะฮ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โชคอนันต์ฟู้ดส์ จำกัด

กบินทร์ปั้งง้วนหลี

อันดับธุรกิจ บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 7,865554,793311,54015,749
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,036190,949111,3003,144
กรุงเทพมหานคร 3,778216,961116,5998,542
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

5,250324,751170,24711,326
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

119804005

เครดิตทางการค้า บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 7,865554,793311,54015,749
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,036190,949111,3003,144
กรุงเทพมหานคร 3,778216,961116,5998,542
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

5,250324,751170,24711,326
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

119804005

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THE COMMERCIAL COMPANY OF SIAM COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THE COMMERCIAL COMPANY OF SIAM COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด

1168/3-4 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด

1168/3-4 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้