แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BIS PIPE FITTING INDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105521002161
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 217/2521
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ก.พ. 2521 (44 ปี 0 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 280,000,000
มูลค่าบริษัท 792,813,704 บาท (283.15% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ
วัตถุประสงค์ ผลิต ส่งออก อุปกรณ์ข้อต่อประปา
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

คาวันญ่า กรุ๊ป เอเชีย จำกัด

เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 5,7781,7641,0836,530
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,3556794302,197
สมุทรสาคร 1703316128
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,9131,3959004,944
TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

6117

เครดิตทางการค้า บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 5,7781,7641,0836,530
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,3556794302,197
สมุทรสาคร 1703316128
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3,9131,3959004,944
TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

6117

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BIS PIPE FITTING INDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BIS PIPE FITTING INDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

107 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

107 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้