แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PHIBOONCHAI MAEPRANOM THAICHIL PASTE CO.,LTD
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524027815
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2204/2524
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.ย. 2524 (41 ปี 2 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 59,000,000
มูลค่าบริษัท 171,751,560 บาท (291.1% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตน้ำพริกเผา น้ำจิ้มต่างๆ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

จิมสกรุ๊ป จำกัด

วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

น้ำพริกแม่ศรี

อันดับธุรกิจ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10771

10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

เครดิตทางการค้า บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10771

10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHIBOONCHAI MAEPRANOM THAICHIL PASTE CO.,LTD

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHIBOONCHAI MAEPRANOM THAICHIL PASTE CO.,LTD

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

68/10 หมู่ที่ 12 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

68/10 หมู่ที่ 12 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้