แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MISSION HEALTH FOOD
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532069572
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 6957/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ก.ค. 2532 (32 ปี 10 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 109,000,000
มูลค่าบริษัท -59,957,631 บาท (-55.01% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เฮงหลี คอมมิวนิตี้ บิสซิเนส จำกัด

พรพรรณ การค้า

ปริชญา ดีไลท์

นอร์ทเทิร์นฟาร์ม (1996) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 57,2556,363307,282200,077
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 26,6051,312110,33567,185
ปทุมธานี 2,35219414,2808,397
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

35,5394,797178,301124,777
TSIC : 47219

47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

272171,370611

เครดิตทางการค้า บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 57,2556,363307,282200,077
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 26,6051,312110,33567,185
ปทุมธานี 2,35219414,2808,397
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

35,5394,797178,301124,777
TSIC : 47219

47219 : ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

272171,370611

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MISSION HEALTH FOOD

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MISSION HEALTH FOOD

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด

19/2 หมู่ที่ 10 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด

19/2 หมู่ที่ 10 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้