แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล F & N UNITED CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542047946
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (3)885/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ก.ค. 2542 (24 ปี 5 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,310,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

526,036,904 บาท (40.16% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายไอศกรีม
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด

ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แม็คซ์ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10503

10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

เครดิตทางการค้า บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10503

10503 : การผลิตไอศกรีมและไอศกรีมหวานเย็น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม F & N UNITED CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น F & N UNITED CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด

95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้