แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAM ORIGINAL FOOD CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544037310
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (3)705/2544
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 เม.ย. 2544 (21 ปี 1 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 183,697,280 บาท (1836.97% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายอาหาร เช่น น้ำมะขามเปียกพร้อมปรุงรส
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จิมสกรุ๊ป จำกัด

วีพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

น้ำพริกแม่ศรี

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 15,3405,2014,35820,084
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,1421,9351,5985,791
กรุงเทพมหานคร 6,7793,0282,57610,660
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,8363,9693,41414,257
TSIC : 10771

10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

5558

เครดิตทางการค้า บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 15,3405,2014,35820,084
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,1421,9351,5985,791
กรุงเทพมหานคร 6,7793,0282,57610,660
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,8363,9693,41414,257
TSIC : 10771

10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

5558

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM ORIGINAL FOOD CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM ORIGINAL FOOD CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

5 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 11 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

5 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 11 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้