แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ธนเทวทิน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ธนเทวทิน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TANATAEWATIN
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546111151
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10854601649
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 ก.ย. 2546 (18 ปี 8 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ธนเทวทิน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 15,760,387 บาท (157.6% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ ค้าเครื่องสำอางทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มีความสุขทุกวัน จำกัด

สมุนไพร ภูมิพฤกษา จำกัด

ทาดิโอส จำกัด

ธนเทวทิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ธนเทวทิน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 43,457111,145316,83152,809
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20,23137,780113,54414,289
นครปฐม 1,0742,1515,7001,028
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

26,97269,233183,93135,924
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

852541,26368

เครดิตทางการค้า บริษัท ธนเทวทิน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ธนเทวทิน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 43,457111,145316,83152,809
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 20,23137,780113,54414,289
นครปฐม 1,0742,1515,7001,028
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

26,97269,233183,93135,924
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

852541,26368

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TANATAEWATIN

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TANATAEWATIN

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ธนเทวทิน จำกัด

49/7-9 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท ธนเทวทิน จำกัด

49/7-9 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้