แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยาม เมริท พลัส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยาม เมริท พลัส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAM MERIT PLUS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548108301
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108654816031
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ส.ค. 2548 (16 ปี 10 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยาม เมริท พลัส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -1,801,230 บาท (-180.12% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ดำเนินกิจการซื้อขาย แปรรูป และนำเข้าส่งออก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อินโนวาเฮลท์ จำกัด

อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

ฟาร์ม สเตชั่น จำกัด

ลูกทุ่ง ทรานส์ฟอร์ม โปรดักท์ ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สยาม เมริท พลัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 209,588524,355369,639137,308
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 37,41365,84450,38325,865
กรุงเทพมหานคร 82,438198,556140,47160,478
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

128,462301,624214,25388,103
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

12645727570

เครดิตทางการค้า บริษัท สยาม เมริท พลัส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยาม เมริท พลัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 209,588524,355369,639137,308
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 37,41365,84450,38325,865
กรุงเทพมหานคร 82,438198,556140,47160,478
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

128,462301,624214,25388,103
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

12645727570

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM MERIT PLUS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM MERIT PLUS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยาม เมริท พลัส จำกัด

119 ชั้น 2 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สยาม เมริท พลัส จำกัด

119 ชั้น 2 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้