แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THEPSIRI CRAFT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552010191
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ม.ค. 2552 (13 ปี 0 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,028,668 บาท (202.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า
วัตถุประสงค์ ขายเครื่องหนัง (พวงกุญแจ)
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เดอะ กู้ด ไลฟ์ โกลบอล จำกัด

ไทย เลเธอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

ออลกู๊ดกู๊ดส์ จำกัด

บิ๊กเซ็นชูส์

อันดับธุรกิจ บริษัท เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 353,036338,283345,640363,127
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 134,210123,188145,400123,358
กรุงเทพมหานคร 139,276119,109150,699141,338
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

213,885187,087204,347210,635
TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

162135180152

เครดิตทางการค้า บริษัท เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 353,036338,283345,640363,127
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 134,210123,188145,400123,358
กรุงเทพมหานคร 139,276119,109150,699141,338
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

213,885187,087204,347210,635
TSIC : 47713

47713 : ร้านขายปลีกเครื่องหนังยกเว้นรองเท้า

162135180152

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THEPSIRI CRAFT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THEPSIRI CRAFT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

1449/117 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เทพศิริ หัตถกรรม จำกัด

1449/117 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้