แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล EVERYDAY HAPPY CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553084503
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ก.ค. 2553 (11 ปี 6 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 025335622

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท 7,186,369 บาท (239.55% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ ค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ธนเทวทิน จำกัด

ทาดิโอส จำกัด

กิจวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด

ธนเทวทิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 41,36742,45136,74875,124
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19,26313,39612,61422,115
กรุงเทพมหานคร 17,04520,21717,62935,461
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

25,77229,20825,75250,331
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

798665113

เครดิตทางการค้า บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 41,36742,45136,74875,124
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19,26313,39612,61422,115
กรุงเทพมหานคร 17,04520,21717,62935,461
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

25,77229,20825,75250,331
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

798665113

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม EVERYDAY HAPPY CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น EVERYDAY HAPPY CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด

42/22 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 ถนนวิภาวดีรังสิต สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด

42/22 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 ถนนวิภาวดีรังสิต สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้