แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PREMIER LINNING RENEWABLE CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554007057
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ม.ค. 2554 (11 ปี 4 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 02-3210438
อีเมล kaewmanee.p@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 65,013,766 บาท (1625.34% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ขายส่งพลาสติกปูพื้น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สหชัยโปรโมชั่น จำกัด

เอเพ็ค บิซิเนส จำกัด

จีรนนท์ อินเตอร์ ซัพพลาย

โชคเกียรติศักดิ์ พลาสติก จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 27,02016,70914,07634,701
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,2744,6034,3448,469
กรุงเทพมหานคร 11,3238,8097,59917,469
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

16,94812,27410,62024,065
TSIC : 46499

46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

70342856

เครดิตทางการค้า บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 27,02016,70914,07634,701
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,2744,6034,3448,469
กรุงเทพมหานคร 11,3238,8097,59917,469
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

16,94812,27410,62024,065
TSIC : 46499

46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

70342856

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PREMIER LINNING RENEWABLE CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PREMIER LINNING RENEWABLE CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้