แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GALONG MARKETING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554083888
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 มิ.ย. 2554 (10 ปี 11 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 3,214,846 บาท (64.3% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายทั้งปลีกและส่งเครื่องสำอาง อุปกรณ์ เครื่องมือ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มาเมซอง เนเจอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 30,19669,95856,90445,709
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,45313,58911,39511,145
ปทุมธานี 1,1623,2112,6281,607
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,86945,73538,15731,288
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

68173136101

เครดิตทางการค้า บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 30,19669,95856,90445,709
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,45313,58911,39511,145
ปทุมธานี 1,1623,2112,6281,607
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,86945,73538,15731,288
TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

68173136101

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GALONG MARKETING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GALONG MARKETING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

55/2 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท การอง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

55/2 หมู่ที่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้