แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TOBA (THAILAND) CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555073258
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 พ.ค. 2555 (9 ปี 12 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล admin1@toba-thailand.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 6,000,000
มูลค่าบริษัท 26,811,711 บาท (446.86% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ขายปลีก ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เลย์มาส จำกัด

โกลแฟ็บ จำกัด

อินเตอร์โซล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 36,58915,21213,20172,895
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16,9904,0864,04321,164
กรุงเทพมหานคร 15,0218,0917,17634,270
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

22,72311,2259,99948,743
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7353393521,459

เครดิตทางการค้า บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 36,58915,21213,20172,895
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 16,9904,0864,04321,164
กรุงเทพมหานคร 15,0218,0917,17634,270
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

22,72311,2259,99948,743
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7353393521,459

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TOBA (THAILAND) CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TOBA (THAILAND) CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ห้อง อี ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ห้อง อี ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้