แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HEKA (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556100623
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 มิ.ย. 2556 (8 ปี 11 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0814881111

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 621,404,816 บาท (3107.02% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเครื่องสำอาง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โอซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,3307805083,002
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 31811195413
กรุงเทพมหานคร 7164763121,696
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

9145853852,181
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

3224

เครดิตทางการค้า บริษัท เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,3307805083,002
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 31811195413
กรุงเทพมหานคร 7164763121,696
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

9145853852,181
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

3224

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HEKA (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HEKA (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด

1 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด

1 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้