แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลัคกี้ เทรด แอนด์ อัลไลแอนส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลัคกี้ เทรด แอนด์ อัลไลแอนส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LUCKY TRADE AND ALLIANCE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557006230
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ม.ค. 2557 (9 ปี 0 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

029446935

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลัคกี้ เทรด แอนด์ อัลไลแอนส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,730,825 บาท (173.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์รถยนต์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ซิง ไห่ เทรดดิ้ง จำกัด

ถัง กู๊ดพาร์ท จำกัด

ที-วีลส์ ไทร์ จำกัด

ศิรินทร์ยางยนต์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ลัคกี้ เทรด แอนด์ อัลไลแอนส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

เครดิตทางการค้า บริษัท ลัคกี้ เทรด แอนด์ อัลไลแอนส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลัคกี้ เทรด แอนด์ อัลไลแอนส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LUCKY TRADE AND ALLIANCE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LUCKY TRADE AND ALLIANCE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลัคกี้ เทรด แอนด์ อัลไลแอนส์ จำกัด

56/29 ซอยรามอินทรา 34 แยก 21 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ลัคกี้ เทรด แอนด์ อัลไลแอนส์ จำกัด

56/29 ซอยรามอินทรา 34 แยก 21 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้