แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FIRST CONFECTIONERY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558004907
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ม.ค. 2558 (7 ปี 0 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 111,367,752 บาท (222.74% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10739 : การผลิตลูกกวาดและขนมอื่น ๆ ที่ทำจากน้ำตาลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ขายส่งขนมหมากฝรั่ง,ลูกอม,ขนมปังเวเฟอร์ ฯลฯ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พงษ์จิตต์ จำกัด

ควีนฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอเซียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จำกัด

ชวนพัฒน์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 15,92728,85848,43523,358
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,2887,13710,0306,567
กรุงเทพมหานคร 7,02614,41822,25012,208
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

10,22220,48232,99916,474
TSIC : 10739

10739 : การผลิตลูกกวาดและขนมอื่น ๆ ที่ทำจากน้ำตาลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

58108

เครดิตทางการค้า บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 15,92728,85848,43523,358
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,2887,13710,0306,567
กรุงเทพมหานคร 7,02614,41822,25012,208
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

10,22220,48232,99916,474
TSIC : 10739

10739 : การผลิตลูกกวาดและขนมอื่น ๆ ที่ทำจากน้ำตาลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

58108

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FIRST CONFECTIONERY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FIRST CONFECTIONERY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

72/1 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

72/1 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้