แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อัพทูเฮิร์บ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อัพทูเฮิร์บ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล UP2HERB COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561121951
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 ก.ค. 2561 (3 ปี 6 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
อีเมล prinda.kt@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อัพทูเฮิร์บ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000
มูลค่าบริษัท -340,730 บาท (-340.73% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กลิตเตอราติกส์ จำกัด

ไท่ ซิง ยัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กิ่งกาญ 1968 (ไทยแลนด์)

เกียร์กิติธนา

อันดับธุรกิจ บริษัท อัพทูเฮิร์บ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 432,352470,477347,664541,136
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 155,621165,345147,424184,520
กรุงเทพมหานคร 168,206176,371152,723209,181
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

256,256268,531206,371313,904
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

1,9582,5511,9542,730

เครดิตทางการค้า บริษัท อัพทูเฮิร์บ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อัพทูเฮิร์บ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 432,352470,477347,664541,136
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 155,621165,345147,424184,520
กรุงเทพมหานคร 168,206176,371152,723209,181
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

256,256268,531206,371313,904
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

1,9582,5511,9542,730

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม UP2HERB COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น UP2HERB COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อัพทูเฮิร์บ จำกัด

13 ซอยโชคชัย 4 แยก 46 ถนนโชคชัย 4 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อัพทูเฮิร์บ จำกัด

13 ซอยโชคชัย 4 แยก 46 ถนนโชคชัย 4 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้