แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RAKMAI(THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562021462
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ก.พ. 2562 (2 ปี 12 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 024513698
โทรสาร 024513698
เว็บไซต์ http://www.baanrakmai.com/
อีเมล rakmainaja@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -76,781 บาท (-7.68% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด
วัตถุประสงค์ การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยามฟีด เทค จำกัด

เจ แอนด์ คิว อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

นราวดี บิวตี้ จำกัด

ทันยามีสุข 2017 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 347,603459,704350,461560,140
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 132,587161,657150,221191,048
กรุงเทพมหานคร 137,195171,472155,520219,554
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

210,821261,563209,168328,063
TSIC : 47895

47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด

54764794

เครดิตทางการค้า บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 347,603459,704350,461560,140
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 132,587161,657150,221191,048
กรุงเทพมหานคร 137,195171,472155,520219,554
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

210,821261,563209,168328,063
TSIC : 47895

47895 : การขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เครื่องหอมและเครื่องสำอางบนแผงลอยและตลาด

54764794

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RAKMAI(THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RAKMAI(THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

9/285 ซอยพระราม2ซอย74 ถนนพระราม2 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท รักษ์ไหม(ไทยแลนด์) จำกัด

9/285 ซอยพระราม2ซอย74 ถนนพระราม2 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้