แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พร้าวทำ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พร้าวทำ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PHRAOTAM CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562146486
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ส.ค. 2562 (2 ปี 5 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
โทรศัพท์ 0634169526
อีเมล phraotam@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พร้าวทำ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 135,563 บาท (13.56% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเครื่องสำอาง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บีแอนด์เอ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

เดชรัก จำกัด

วิทิศ ครีเอชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง

ยะลา วายเอ็นพี มาร์เก็ตติ้ง

อันดับธุรกิจ บริษัท พร้าวทำ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 424,640420,093347,249547,320
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 153,735148,531147,009186,715
กรุงเทพมหานคร 165,695154,645152,308212,467
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

252,593237,333205,956318,497
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

1,8992,2661,0252,811

เครดิตทางการค้า บริษัท พร้าวทำ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พร้าวทำ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 424,640420,093347,249547,320
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 153,735148,531147,009186,715
กรุงเทพมหานคร 165,695154,645152,308212,467
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

252,593237,333205,956318,497
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

1,8992,2661,0252,811

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHRAOTAM CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHRAOTAM CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พร้าวทำ จำกัด

279/52 หมู่บ้าน แกรนด์ ไอ-ดีไซน์ ถนนวิภาวดี สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พร้าวทำ จำกัด

279/52 หมู่บ้าน แกรนด์ ไอ-ดีไซน์ ถนนวิภาวดี สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้