แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บอดี้เวลล์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บอดี้เวลล์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BODYWELL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563123404
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ส.ค. 2563 (1 ปี 9 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
โทรศัพท์ 027918824
อีเมล jittimaw.sec@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บอดี้เวลล์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 982,107 บาท (98.21% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ธนิยา เทรดดิ้ง

พินนาโค่ เวลธ์ จำกัด

ก้าวข้ามขีด จำกัด

ธัมศิริ อินเตอร์เทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บอดี้เวลล์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 491,169404,477570,612475,521
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 67,50151,67274,70363,967
กรุงเทพมหานคร 188,541145,713223,764179,095
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

286,996226,270334,740269,768
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

9757691,197832

เครดิตทางการค้า บริษัท บอดี้เวลล์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บอดี้เวลล์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 491,169404,477570,612475,521
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 67,50151,67274,70363,967
กรุงเทพมหานคร 188,541145,713223,764179,095
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

286,996226,270334,740269,768
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

9757691,197832

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BODYWELL CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BODYWELL CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บอดี้เวลล์ จำกัด

21/75 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บอดี้เวลล์ จำกัด

21/75 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้