แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล K.R.S. SPICY FOOD COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135543003250
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ปท.4327
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 ส.ค. 2543 (21 ปี 12 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 61,000,000
มูลค่าบริษัท 174,139,855 บาท (285.48% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายซอสและน้ำพริกสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อาซัน เซอร์วิส จำกัด

ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

อินโนเฟรช จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

เครดิตทางการค้า บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10772

10772 : การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม K.R.S. SPICY FOOD COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น K.R.S. SPICY FOOD COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด

19/8 หมู่ที่ 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เค.อาร์.เอส.สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด

19/8 หมู่ที่ 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้