แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MALEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135556014948
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ส.ค. 2556 (8 ปี 6 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล nataya_loh@malee.co.th

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 40,000,000
มูลค่าบริษัท 125,169,275 บาท (312.92% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46699 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แปรงไทยแห่งแรก จำกัด

โชคชัยพืชผล จำกัด

มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,9896,1144,37126,046
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,6341,2521,1325,954
ปทุมธานี 252186140838
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,7134,6243,42518,270
TSIC : 46699

46699 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

108632

เครดิตทางการค้า บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6,9896,1144,37126,046
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,6341,2521,1325,954
ปทุมธานี 252186140838
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,7134,6243,42518,270
TSIC : 46699

46699 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

108632

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MALEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MALEE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท มาลี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้