แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บี เวลท์ มาร์เก็ตติ้ง เวิร์ล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บี เวลท์ มาร์เก็ตติ้ง เวิร์ล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล B WEALTH MARKETING WORLD CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135564017713
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ค. 2564 (1 ปี 2 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0992922116
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

b.wealthth@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บี เวลท์ มาร์เก็ตติ้ง เวิร์ล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 5,271,611 บาท (105.43% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46313 : การขายส่งผักและผลไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ การขายส่งผักและผลไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอชบี มิดเดิ้ลกรุ๊ป จำกัด

กรีน ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

โอเอสเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ โฮม จำกัด

ซีเอ็นบีที อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บี เวลท์ มาร์เก็ตติ้ง เวิร์ล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท บี เวลท์ มาร์เก็ตติ้ง เวิร์ล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บี เวลท์ มาร์เก็ตติ้ง เวิร์ล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม B WEALTH MARKETING WORLD CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น B WEALTH MARKETING WORLD CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บี เวลท์ มาร์เก็ตติ้ง เวิร์ล จำกัด

99/55 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท บี เวลท์ มาร์เก็ตติ้ง เวิร์ล จำกัด

99/55 หมู่ที่ 9 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้