แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เมืองช้าง โซลูชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เมืองช้าง โซลูชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MUANGCHANG SOLUTION CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0325562001265
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 ก.ย. 2562 (2 ปี 10 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

komusadee@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เมืองช้าง โซลูชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,383,164 บาท (138.32% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47411 : ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตอมพิวเตอร์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไมโคร อินโฟ เซอร์วิส จำกัด

ลัคกี้นิวคอมพิวเตอร์ จำกัด

ไอซ์ คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ดีเวลลอปเม้นท์

เอส เค อาร์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เมืองช้าง โซลูชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรินทร์
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47411

47411 : ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

เครดิตทางการค้า บริษัท เมืองช้าง โซลูชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เมืองช้าง โซลูชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรินทร์
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47411

47411 : ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MUANGCHANG SOLUTION CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MUANGCHANG SOLUTION CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เมืองช้าง โซลูชั่น จำกัด

201 ถนนเทศบาล3 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ที่อยู่ บริษัท เมืองช้าง โซลูชั่น จำกัด

201 ถนนเทศบาล3 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้