แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท จิดาภา กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท จิดาภา กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JIDAPA GROUP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505561004269
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 มี.ค. 2561
วันที่เลิก วันที่ 17 ส.ค. 2564
วันที่เสร็จการชำระบัญชี วันที่ 19 พ.ย. 2564
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท จิดาภา กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 3,000,000
มูลค่าบริษัท -2,859,929 บาท (-95.33% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47711 : ร้านขายปลีกเสื้อผ้า

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เกีย อินเตอร์เทรด จำกัด

ปุณณนัน เทรดดิ้ง จำกัด

ยงหุ้ย เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

แพชชั่นส์ บรา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท จิดาภา กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47711

47711 : ร้านขายปลีกเสื้อผ้า

เครดิตทางการค้า บริษัท จิดาภา กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท จิดาภา กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47711

47711 : ร้านขายปลีกเสื้อผ้า

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JIDAPA GROUP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JIDAPA GROUP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท จิดาภา กรุ๊ป จำกัด

143/2 หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท จิดาภา กรุ๊ป จำกัด

143/2 หมู่ที่ 7 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้