แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พีรพงศ์ธนา จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พีรพงศ์ธนา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PEERAPONG THANA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0665556000420
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ธ.ค. 2556 (8 ปี 5 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 056-657045

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พีรพงศ์ธนา จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 11,234,619 บาท (224.69% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
วัตถุประสงค์ การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

โบลท์เทค ดีไวซ์ โพรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

มนตรี เน็ทเวิร์ค

อันดับธุรกิจ บริษัท พีรพงศ์ธนา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 182,51967,20180,131133,001
ภาคกลาง 802249289455
พิจิตร 404126160247
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

12,3424,1995,4207,610
TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

29101320

เครดิตทางการค้า บริษัท พีรพงศ์ธนา จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พีรพงศ์ธนา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 182,51967,20180,131133,001
ภาคกลาง 802249289455
พิจิตร 404126160247
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

12,3424,1995,4207,610
TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

29101320

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PEERAPONG THANA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PEERAPONG THANA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พีรพงศ์ธนา จำกัด

12/2 หมู่ที่ 2 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ที่อยู่ บริษัท พีรพงศ์ธนา จำกัด

12/2 หมู่ที่ 2 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้