แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CHOCKSAMUT MARINE CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745543001260
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.สค.2521
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 มิ.ย. 2543 (21 ปี 11 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 180,000,000
มูลค่าบริษัท 0 บาท (0% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็งบริการห้องเย็นรับฝากสินค้าแช่แข็ง,รับจ้างผลิต
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยจินมี่ฟูดส์ จำกัด

ไก่ดำเซิงหวาย โปรดักส์ จำกัด

ขวัญพัฒน์ มารีน โปรดักส์ จำกัด

มารีน ฟู้ด อินเตอร์เทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 161,61196,267145,601169,046
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19,80912,38817,95120,067
สมุทรสาคร 2,7881,7272,4992,708
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

88,03648,92575,99888,249
TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

28152428

เครดิตทางการค้า บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 161,61196,267145,601169,046
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19,80912,38817,95120,067
สมุทรสาคร 2,7881,7272,4992,708
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

88,03648,92575,99888,249
TSIC : 10291

10291 : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู

28152428

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CHOCKSAMUT MARINE CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CHOCKSAMUT MARINE CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

57/40 หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

57/40 หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้