แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด

ชื่อนิติบุคคล FLOWER FOOD LTD., PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533024422
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2441/2533
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 ส.ค. 2533 (31 ปี 5 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 38,218,938 บาท (76.44% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่าย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 16,900544,096101,49032,851
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,53169,13917,7588,576
กรุงเทพมหานคร 7,406211,58941,40916,686
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

10,815317,40263,93022,917
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

131853615

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 16,900544,096101,49032,851
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,53169,13917,7588,576
กรุงเทพมหานคร 7,406211,58941,40916,686
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

10,815317,40263,93022,917
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

131853615

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FLOWER FOOD LTD., PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FLOWER FOOD LTD., PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด

523 ซอยรามอินทรา 5 ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ ฟูด

523 ซอยรามอินทรา 5 ถนนรามอินทรา ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้