แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CARAMELCRISP (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556169887
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ต.ค. 2556 (8 ปี 10 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

023818188

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 58,798,519 บาท (2939.93% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
วัตถุประสงค์ นำเข้าและส่งออกอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ผลิต รับจ้างผลิต ประกอบ รับจ้างประกอบอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูปและเครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โยตา จำกัด

ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

พีจีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เจริญศรี ทวีผล

อันดับธุรกิจ บริษัท คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

เครดิตทางการค้า บริษัท คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CARAMELCRISP (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CARAMELCRISP (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

99/1 อาคารบีเจซี 2 ชั้น 11 ซอยแสงจันทร์ - รูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

99/1 อาคารบีเจซี 2 ชั้น 11 ซอยแสงจันทร์ - รูเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้