แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล UNICAN INDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516005221
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 525/2516
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 พ.ค. 2516 (49 ปี 3 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

038-573079

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 120,000,000
มูลค่าบริษัท 125,621,782 บาท (104.68% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10752 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
วัตถุประสงค์ ผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร-ขายในประเทศและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด

ฟู้ดเด็กซ์ จำกัด

แอตแลนติกฟูดส์ จำกัด

แกรนด์ อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10752

10752 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ

เครดิตทางการค้า บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10752

10752 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม UNICAN INDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น UNICAN INDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

59 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

59 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้