แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล UNICAN INDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516005221
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 525/2516
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 พ.ค. 2516 (48 ปี 8 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 038-573079

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 120,000,000
มูลค่าบริษัท 125,219,712 บาท (104.35% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10752 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
วัตถุประสงค์ ผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร-ขายในประเทศและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด

ฟู้ดเด็กซ์ จำกัด

เกียรติฟ้า ฟู้ดส์ จำกัด

เอ บี ดี กาญจน์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 19,787113,58362,29416,275
ภาคตะวันออก 6,22919,34012,1564,846
ฉะเชิงเทรา 3491,190693285
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,50311,4166,2102,057
TSIC : 10752

10752 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ

10201610

เครดิตทางการค้า บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 19,787113,58362,29416,275
ภาคตะวันออก 6,22919,34012,1564,846
ฉะเชิงเทรา 3491,190693285
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,50311,4166,2102,057
TSIC : 10752

10752 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ

10201610

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม UNICAN INDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น UNICAN INDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

59 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

59 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้