แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BETTER WAY (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531027264
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2732/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 เม.ย. 2531 (33 ปี 9 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท 7,199,543,942 บาท (7199.54% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ เครื่องสำอางเครื่องอุปโภค-บริโภค
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด

เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

เฮก้า (ประเทศไทย) จำกัด

คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8211,6381,379859
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25522126598
กรุงเทพมหานคร 5401,042893664
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

6361,2991,127749
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

2351

เครดิตทางการค้า บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8211,6381,379859
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25522126598
กรุงเทพมหานคร 5401,042893664
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

6361,2991,127749
TSIC : 47723

47723 : ร้านขายปลีกเครื่องสำอาง

2351

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BETTER WAY (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BETTER WAY (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

210 ถนนรามคำแหง ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

210 ถนนรามคำแหง ราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้