แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล T.S. INDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531065131
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 6515/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ส.ค. 2531 (33 ปี 9 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 53,687,027 บาท (268.44% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก
วัตถุประสงค์ ผลิตภาชนะพลาสติกและจำหน่าย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไมครอนโปรโมชั่น จำกัด

มาสเตอร์ พีอีที จำกัด

สหวัฒนาพลาสติก จำกัด

ดีเคดับบลิว จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 19,81449,47740,61725,282
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,25110,5478,8607,047
กรุงเทพมหานคร 8,55422,83619,16713,040
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

12,57433,54028,21917,704
TSIC : 22291

22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

61097

เครดิตทางการค้า บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 19,81449,47740,61725,282
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,25110,5478,8607,047
กรุงเทพมหานคร 8,55422,83619,16713,040
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

12,57433,54028,21917,704
TSIC : 22291

22291 : การผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและในห้องน้ำที่ทำจากพลาสติก

61097

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม T.S. INDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น T.S. INDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

231/1-2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด

231/1-2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้