แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532084750
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 8474/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ก.ย. 2532 (33 ปี 9 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 30,000,000
มูลค่าบริษัท 2,195,930,140 บาท (7319.77% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตยาดมตราโป๊ยเซียนและพิมเสนน้ำบ๊วยกิมจ้อ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

ไบโอแลป จำกัด

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ยาอินไทย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

เครดิตทางการค้า บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 21001

21001 : การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GOLD MINTS PRODUCTS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

248/1 ซอยโสภณ ถนนเลียบทางด่วน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

248/1 ซอยโสภณ ถนนเลียบทางด่วน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้