แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล V.MANE FILS (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543095111
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (5)1795/2543
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ต.ค. 2543 (23 ปี 2 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,138,580,767 บาท (1138.58% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ นำเข้า ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำรุงรสและกลิ่นต่างๆ นำเข้า ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลิ่นต่างๆ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

จิมสกรุ๊ป จำกัด

สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

ฟูโซ่(ประเทศไทย) จำกัด

น้ำพริกแม่ศรี

อันดับธุรกิจ บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10771

10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

เครดิตทางการค้า บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10771

10771 : การผลิตเครื่องเทศและเครื่องแกงสำเร็จรูป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม V.MANE FILS (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น V.MANE FILS (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

284 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตทั่วไปโครงการ 3หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

284 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตทั่วไปโครงการ 3หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้