แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท คุณตะวัน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท คุณตะวัน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KHUNTAWAN COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557170927
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 พ.ย. 2557 (7 ปี 7 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท คุณตะวัน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 107,803 บาท (10.78% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โฮมช็อพ จำกัด

กีรภัณฑ์ เทรดดิ้ง จำกัด

อินเตอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

กู๊ดมอร์นิ่ง แม่สอด

อันดับธุรกิจ บริษัท คุณตะวัน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 521,701418,873221,909572,168
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 182,014148,66583,937195,073
กรุงเทพมหานคร 203,300152,32382,001221,540
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

306,881235,656129,281332,916
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4,1233,5161,8324,532

เครดิตทางการค้า บริษัท คุณตะวัน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท คุณตะวัน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 521,701418,873221,909572,168
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 182,014148,66583,937195,073
กรุงเทพมหานคร 203,300152,32382,001221,540
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

306,881235,656129,281332,916
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4,1233,5161,8324,532

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KHUNTAWAN COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KHUNTAWAN COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท คุณตะวัน จำกัด

89 ซอยมีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท คุณตะวัน จำกัด

89 ซอยมีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้