แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537000602
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บมจ.307
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 ก.พ. 2537 (28 ปี 4 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,029,864,510
มูลค่าบริษัท 7,765,503,483 บาท (154.39% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
วัตถุประสงค์ การผลิตกระดาษ และเยื่อกระดาษ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 257740588,889255
ภาคตะวันออก 11728076,74555
ปราจีนบุรี 372,5392
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

338359,58316
TSIC : 17012

17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

132251

เครดิตทางการค้า บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 257740588,889255
ภาคตะวันออก 11728076,74555
ปราจีนบุรี 372,5392
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

338359,58316
TSIC : 17012

17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

132251

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DOUBLE A (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ที่อยู่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้