แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล K.SANTHAI FOOD COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125536000194
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.นบ.2318
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ม.ค. 2536 (29 ปี 4 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 40,000,000
มูลค่าบริษัท -11,935,897 บาท (-29.84% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมปรุง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ฟลาวเวอร์ ฟูด

ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

หมูปิ้งนมสด คุณยิ้ม

อันดับธุรกิจ บริษัท ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 22,184582,414211,60446,330
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,78075,08831,55811,262
นนทบุรี 76032,80811,7741,610
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

14,005341,023123,41931,702
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

142047621

เครดิตทางการค้า บริษัท ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 22,184582,414211,60446,330
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,78075,08831,55811,262
นนทบุรี 76032,80811,7741,610
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

14,005341,023123,41931,702
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

142047621

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม K.SANTHAI FOOD COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น K.SANTHAI FOOD COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

61/259-260 หมู่ที่ 6 ซอย 2 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

61/259-260 หมู่ที่ 6 ซอย 2 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้