แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PROPLAN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542076814
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (6)684/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 ต.ค. 2542 (22 ปี 3 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 17,444,516 บาท (87.22% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โยตา จำกัด

คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิน ฟู้ด อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมตตาอาหารเจ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 29,37696,51165,14551,581
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,26417,16312,56812,172
นนทบุรี 1,0665,1593,3431,850
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,39660,82942,97335,248
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

19392927

เครดิตทางการค้า บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 29,37696,51165,14551,581
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,26417,16312,56812,172
นนทบุรี 1,0665,1593,3431,850
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,39660,82942,97335,248
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

19392927

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PROPLAN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PROPLAN INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

49/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

49/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางบัวทอง-ลาดบัวหลวง ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้