แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NATURE LINE PLUS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135552002422
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 มี.ค. 2552 (13 ปี 6 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0875884188

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 4,441,411 บาท (444.14% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม ยาสีฟัน สมุนไพร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แอดว๊านส์ คอสเมติคส์ จำกัด

ดอกเตอร์ คอสเมติค แลบ จำกัด

สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

เครดิตทางการค้า บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NATURE LINE PLUS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NATURE LINE PLUS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

139 หมู่ที่ 1 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

139 หมู่ที่ 1 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้